I 1913 grundlagde Asger Marius Jensen sit livsværk; A. M. Jensens planteskole i Holmstrup på et stykke lejet jord i udkanten af byen.
Planteskolen skulle i løbet af de næste 38 år vokse sig til at blive en af Europas største planteskoler med et beplantet areal på 260 tønder land med nåletræer, roser, stauder og et stort og alsidigt sortiment - f.eks. kan man i kataloget i 1935 finde ikke færre end 73 forskellige æblesorter.


Asger M. Jensen på sin første mark.

I 1911, som 21 årig, lejede AM Jensen et stykke jord - Trekanten - i Holmstrup. Her fik han tid til, indimellem sin gartneruddannelse i Årslev og gartnerarbejde i Tyskland, at fremdrive de første kulturer af forskellige prydplanter og var i 1913 parat til at begynde at sælge af dem.
I 1919 købte AM Jensen 20 tdr. land jord i udkanten af byen og herpå blev planteskolens bygninger opført. De bygninger, som vores bofællesskab - Solens Hjerte i dag passer og bor i.


De nye bygninger i 1923 set fra den anden side af jernbanen.


Op gennem 20'erne, 30'erne og 40'erne blev planteskolen til stadighed udvidet og udbygget. Der blev anskaffet mere jord, 3 gårde i omegnen blev tilkøbt og der blev bygget til og ansat gartnere og elever.
I 1933 blev den nye Pakkelade opført. Den blev udvidet allerede i 1936 med et etiketterum hvor træetikketterne til planterne blev trykt og oplagret.
Krigen bød på mange vanskeligheder og udfordringer i planteskolearbejdet. En af de nye tiltag under krigen var dyrkning af tobak - den kendte "Holmstrup Melange". I denne forbindelse blev en stor tobakstørrelade bygget på stykket bag rosenladen.

I 1952 døde Asger M. Jensen under et borgermøde i Holmstrup. Efter sigende blev den nye kloakering i området drøftet under mødet - et emne som tydeligvis til alle tider har kunnet ophidse sindene mere end godt er.


Asger M. Jensen og fru Erna

Efter AM Jensens død drev hans førstemand Peter Hoyer planteskolen videre som direktør sammen med enkefru Erna Jensen.

I 1972 blev planteskolen solgt til anlægsgartner Poul Jørgensen og i 1980 blev bygningerne og haven solgt til fonden til verdensfamiliens fremme. Nu var der ikke planteskole på stedet mere, jorden var blevet solgt fra og bliver i dag drevet som landbrugsjord.

AM Jensen var en ildsjæl som med sit utæmmelige og kreative væsen satte et kraftigt præg på de mange medarbejdere og elever der i årenes løb var i kontakt med ham.
Hans energi og vision satte også sit tydelige præg på haven - et præg som den dag i dag er stærkt og inspirerende når man går omkring i vores smukke have.

Denne hjemmeside er en lille hyldest til Asger M. Jensen og til hans livsværk - AM Jensens Planteskole.
I dag passer vi haverne og glæder os hver dag over de gamle og smukke træer og buske, over bedene, plænerne, husene og arven efter Asger M. Jensen.


Mindesten, opsat på etårsdagen for Asger M. Jensens død.
Indtil 2002 fik vi hvert år besøg af de gamle gartnere, som
lagde en krans ved stenen og fortalte muntre historier
om deres liv og virke her på stedet.

 

© Solens Hjerte, Planteskolevej 51, 5250 Odense SV - Tlf 6596 3465
e-mail: post@solenshjerte.dk, www.solenshjerte.dk